Serveis

Àrea de Dret Concursal
Assessorament legal en l’àmbit del Dret Concursal, relacionat amb la reestructuració d’empreses, tant en situacions de preinsolvència com d’insolvència.
 
Àrea de Dret Mercantil
Assessorament legal en les especialitats del Dret Mercantil, enfocat al món de l'empresa.

Àrea de Dret de Franquícies i Distribució
Assessorament legal en l'àmbit de la negociació i redacció de contractes de franquícia i de distribució. Suport jurídic continu als nostres clients en la gestió de tota la xarxa de franquícies, així com en la litigació i arbitratge en matèria de franquícies, contractes de distribució, concessió i contractes d'agència.

Àrea de Dret Civil i Processal
Assessorament legal en totes les matèries civils i en tots els tipus de processos judicials, civils i mercantils.
 
Àrea de Dret Bancari
Assessorament legal a la xarxa comercial d’oficines. Preparació, seguiment i control dels procediments judicials de qualsevol natura, particularment en recuperacions. Especialitzats, també, en reclamacions referents a productes financers complexes, com clips, swaps i estructurats. Supervisió i coordinació d'operacions sotmeses a la normativa LMA. 
 
Àrea de Dret Laboral
Assessorament legal en l'àmbit laboral i de Seguretat Social relacionat amb el món de l'empresa.
 
Àrea de Dret Fiscal
Assessorament legal en les diferents àrees del Dret Fiscal, tant nacionals com internacionals.