ATENCIÓN

Figueras Advocats ha tomado las medidas necesarias para velar por la salud de sus empleados y de sus clientes. Les informamos que continuamos prestando nuestros servicios mediante la modalidad de teletrabajo, utlizando al efecto, los mismos teléfonos y correos electrónicos habituales y potenciando las videoconferencias y chats para atender sus necesidades con total normalidad.


ATENCIÓ

Figueras Advocats ha pres les mesures necessàries per vetllar per la salut dels seus treballadors i dels seus clients. Els informem que continuem prestant els nostres serveis mitjançant la modalitat de teletreball, utlitzant a l'efecte els mateixos telèfons i correus electrònics habituals i potenciant les videoconferències i xats per atendre les seves necessitats amb total normalitat.


ATENTION

Figueras Advocats has taken the necessary measures to ensure the health of its employees and their clients. We inform you that we continue providing our services through the teleworking modality, using for this purpose the same usual telephones and emails and promoting videoconferences and chats to attend to your needs with total normality.Despatx

FIGUERAS ADVOCATS és un despatx especialitzat en dret concursal i en reestructuració d'empreses en crisis de tot tipus i grandària, així  com en dret laboral, en concret en ERTES, per força major o per causes econòmiques, productives i organitzatives. Des de 1997, FIGUERAS  ADVOCATS es dedica al ddret concursal pel que els nostres professionals tenen una gran experiència en Concursos de Creditors, Acords de Refinançament bancari, Negociacions en Expedients de regulació d'ocupacio, en totes les seves modalitats.   

Oferim:
El Despatx Figueras Advocats desenvolupa la seva activitat professional amb la finalitat d'oferir un servei integral al client abastant les següents àrees:
 
-          Concursal.
-          Bancari.
-          Mercantil.
-          Laboral: ERTES, ERES.
-          Civil.
-          Protecció de dades i NT.
-          Processal.
-          Fiscal. 
 
La nostra dilatada experiència en l’àmbit concursal, ens permet actuar:
- Com a lletrats del concursat.
- Com a lletrats dels creditors.
- Com a Administradors Concursals, designats pels Jutjats Mercantils.

L’Equip:
El Despatx compta amb un equip de 16 excel·lents professionals que ens permet atendre amb màxima professionalitat als nostres clients i està compromès amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 
L’Objectiu:
Centrem els nostres esforços en prestar els nostres serveis professionals primant l'atenció personalitzada i el suport constant al nostre client.

RECONEIXMENTS INTERNACIONALS
FIGUERES ADVOCATS ha estat inclòs a la prestigiosa Guia Europea de Chambers & Partner de l'any 2020, en l'especialitat d'Insolvència i Reestructuració. FIGUERES ADVOCATS ha estat reconegut com un dels més significatius despatxos d'Espanya espcialistas en Insolvència i Reorganització l'any 2020, per Best Lawyers - The World's Premier Guide. Aquest reconeixement el rep anualment de manera continuada des de l'any 2008. En els any 2013 i 2018, José Figueras Comas va ser elegit, per Best Lawyers, com el millor advocat en l'especialitat d'Insolvència i Reorganització de Barcelona.  L'any 2014, Josep Figueras Comas va ser nomenat com Top Ranked a la llista d'advocats Chambers Europe.
FIGUERES ADVOCATS va ser guardonat amb el premi a la millor "Signatura Bancària de l'any 2018 a Espanya" M & A Awards.